KVĚTEN 2023

POŽADAVKY NA ZVUČENÍ

3. května – středa od 10:00, víceúčelový sál, CCV*
PONDĚLNÍ MATINÉ – VLADIMÍR RÁŽ

- zvučení bez asistence

3. května – středa od 16:00, víceúčelový sál, CCV*
VERNISÁŽ VÝSTAVY CESTA ZA DUŠEVNÍ POHODOU S BESEDOU A AUTORSKÝM ČTENÍM

- zvučení bez asistence

10. května – středa od 10:00, víceúčelový sál, CCV*
HISTORICKÉ OKÉNKO – NERO

- zvučení bez asistence

11. května – čtvrtek od 15:00, víceúčelový sál, CCV*
MUZIKOTERAPIE PRO DĚTI OD 1 DO 4 LET

- zvučení bez asistence

12. května – pátek od 16:00, víceúčelový sál, CCV*
KONCERT DECHOVÉHO ODDĚLENÍ ZUŠ HABRMANNOVA

- zvučení bez asistence

17. května – středa od 15:00, víceúčelový sál, CCV*
MUZIKOTERAPIE PRO DĚTI OD 1 DO 4 LET

- zvučení bez asistence

25. května – čtvrtek od 16:00, víceúčelový sál, CCV*
KONCERT ZUŠ HABRMANNOVA - S R. BRODSKOU

- zvučení bez asistence

29. května – pondělí od 11:00, víceúčelový sál, CCV*
SETKÁNÍ JUBILANTŮ

- zvučení bez asistence
- mikrofon

3:54:46 29.02.2024