LISTOPAD 2022

POŽADAVKY NA ZVUČENÍ

2. listopadu – středa od 10:00, víceúčelový sál, CCV*
HISTORICKÉ OKÉNKO - RAMESSE III.

- zvučení bez asistence

3. listopadu – čtvrtek od 15:00, víceúčelový sál, CCV*
MUZIKOTERAPIE PRO DĚTI OD 1 DO 4 LET

- zvučení bez asistence

7. listopadu – pondělí od 10:00, víceúčelový sál, CCV*
PONDĚLNÍ MATINÉ - MIROSLAV MORAVEC

- zvučení bez asistence

8. listopadu – úterý od 9:00, víceúčelový sál, CCV*
ŠKOLENÍ BOZP + PO - ZAMĚSTNANCI KMHK

- zvučení bez asistence

10. listopadu – čtvrtek od 17:00, víceúčelový sál, CCV*
UPROSTŘED NOCI ZPĚV

- zvučení bez asistence

15. listopadu – úterý od 8:30, víceúčelový sál, CCV*
MINIKONFERENCE KMHK + GDPR

- zvučení bez asistence

15. listopadu – úterý od 15:00, víceúčelový sál, CCV*
MUZIKOTERAPIE PRO DĚTI OD 1 DO 4 LET

- zvučení bez asistence

21. listopadu – pondělí od 11:00, víceúčelový sál, CCV*
SETKÁNÍ JUBILANTŮ

- zvučení bez asistence
- mikrofon

22. listopadu – úterý od 14:00, víceúčelový sál, CCV*
FESTIVAL ŠKOLNÍ ČETBY

- zvučení bez asistence

23. listopadu – středa od 13:00, víceúčelový sál, CCV*
SCHŮZE SONS

- zvučení bez asistence

6:57:03 6.10.2022