ŘÍJEN 2022

POŽADAVKY NA ZVUČENÍ

4. října – úterý od 8:30, víceúčelový sál, CCV*
JAK LÉPE POROZUMĚT SOBĚ A OSTATNÍM - DR. PETERKOVÁ PRO KMHK

- zvučení bez asistence

6. října – čtvrtek od 18:00, víceúčelový sál, CCV*
KONCERT RETRO VOICE

- zvučení bez asistence

11. října – úterý od 8:30, víceúčelový sál, CCV*
ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST - DR. DOLEŽALOVÁ PRO KMHK

- zvučení bez asistence

24. října – pondělí od 11:00, víceúčelový sál, CCV*
SETKÁNÍ JUBILANTŮ

- zvučení bez asistence
- mikrofon

6:37:11 17.08.2022