BŘEZEN 2022

POŽADAVKY NA ZVUČENÍ

1. března – úterý od 8:00, víceúčelový sál, CCV*
VÝROČNÍ SCHŮZE KNIHOVNY

- zvučení bez asistence

2. března – středa od 17:00, foyer 1. patro, CCV*
VERNISÁŽ VÝSTAVY HLUBOKO UVNITŘ

- zvučení bez asistence

7. března – pondělí od 10:00, víceúčelový sál, CCV*
PONDĚLNÍ MATINÉ - VÁCLAV NECKÁŘ

- zvučení bez asistence

9. března – středa od 10:00, víceúčelový sál, CCV*
HISTORICKÉ OKÉNKO - TAJEMSTVÍ SFINGY

- zvučení bez asistence

11. března – pátek od 16:30, víceúčelový sál, CCV*
KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ HABRMANOVA - PRO RODIČE

- zvučení bez asistence

15. března – úterý od 9:30, víceúčelový sál, CCV*
VH SKIP 08

- zvučení bez asistence

15. března – úterý od 17:00, víceúčelový sál, CCV*
ŽENY SKLADATELŮ - KAVALÍŘI 16.–18. STOLETÍ

- zvučení bez asistence

18. března – pátek od 14:00, víceúčelový sál, CCV*
REZERVACE - BALETNÍ STUDIO

- zvučení bez asistence

21. března – pondělí od 17:00, víceúčelový sál, CCV*
ZRUŠENO - JAK JSEM NENAPSALA KNIHU

- zvučení bez asistence

22. března – úterý od 17:00, víceúčelový sál, CCV*
JAN BURIAN - KONCERT K SEDMDESÁTINÁM

- zvučení bez asistence
- klavír + 2 mikrofony a stojany

28. března – pondělí od 11:00, víceúčelový sál, CCV*
SETKÁNÍ JUBILANTŮ

- zvučení bez asistence
- mikrofon

29. března – úterý od 16:30, víceúčelový sál, CCV*
S BÁSNIČKOU KOLEM SVĚTA

- zvučení bez asistence

30. března – středa od 15:00, víceúčelový sál, CCV*
MUZIKOTERAPIE PRO DĚTI OD 1 DO 4 LET

- zvučení bez asistence

31. března – čtvrtek od 17:00, víceúčelový sál, CCV*
FRANCOUZSKÉ HUDEBNÍ PÁSMO

- zvučení bez asistence

7:04:36 17.08.2022