LEDEN 2022

POŽADAVKY NA ZVUČENÍ

10. ledna – pondělí od 10:00, víceúčelový sál, CCV*
PONDĚLNÍ MATINÉ - ILJA PRACHAŘ

- zvučení bez asistence

12. ledna – středa od 10:00, víceúčelový sál, CCV*
HISTORICKÉ OKÉNKO - TUTANCHAMON

- zvučení bez asistence

27. ledna – čtvrtek od 10:00, víceúčelový sál, CCV*
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA PHDR. DRŠATA

- zvučení bez asistence

31. ledna – pondělí od 11:00, víceúčelový sál, CCV*
SETKÁNÍ JUBILANTŮ

- zvučení bez asistence
- mikrofon

6:06:13 17.08.2022