BŘEZEN 2023

POŽADAVKY NA ÚKLID

29. března – středa od 19:00, víceúčelový sál, CCV*
VELIKONOČNÍ KONCERT SBORŮ GYBON A VOKÁLNÍ HARMONIE

- Začátek až v 19h. Konec pravděpodobně v 21h.

31. března – pátek od 19:00, foyer 1. patro, CCV*
NOC S ANDERSENEM – DOBRODRUŽNÁ CESTA KOLEM SVĚTA

- Neuklízet dětské, hudební.

13:35:52 19.04.2024