PROSINEC 2022

POŽADAVKY NA ÚKLID

1. prosince – čtvrtek od 17:00, víceúčelový sál, CCV*
MUZIKOTERAPEUTICKÁ RELAXACE PRO DOSPĚLÉ

- Zamést, vytřít

4:18:21 1.02.2023