ŘÍJEN 2022

POŽADAVKY NA ÚKLID

12. října – středa od 17:00, víceúčelový sál, CCV*
MUZIKOTERAPEUTICKÁ RELAXACE PRO DOSPĚLÉ

- Zamést, vytřít

6:56:25 17.08.2022