ŘÍJEN 2022

POŽADAVKY NA ÚKLID

12. října – středa od 17:00, víceúčelový sál, CCV*
MUZIKOTERAPEUTICKÁ RELAXACE PRO DOSPĚLÉ

- Zamést, vytřít

25. října – úterý od 17:00, víceúčelový sál, CCV*
PŘESUNUTO NA 21. 11. - MARTIN HILSKÝ – SONETY WILLIAMA SHAKESPEARA

- neuklízet v tuto dobu

7:07:03 30.05.2023