ČERVEN 2022

POŽADAVKY NA ÚKLID

29. června – středa od 17:00, víceúčelový sál, CCV*
REZERVACE - MĚSTO HK (WORKSHOP)

- prosím neuklízet 16:00-19:00

5:01:11 4.07.2022