BŘEZEN 2022

POŽADAVKY NA ÚKLID

2. března – středa od 17:00, foyer 1. patro, CCV*
VERNISÁŽ VÝSTAVY HLUBOKO UVNITŘ

- Neuklízet dokud vernisáž neskončí. Cca do 20.hodin.

18. – 19. března, dětské oddělení, CCV*
NOC V KNIHOVNĚ

- Neuklízet mezipatro na dětském

22. března – úterý od 17:00, víceúčelový sál, CCV*
JAN BURIAN - KONCERT K SEDMDESÁTINÁM

- Zamést, vytřít

30. března – středa od 15:00, víceúčelový sál, CCV*
MUZIKOTERAPIE PRO DĚTI OD 1 DO 4 LET

- zamést, vytřít!

6:26:02 17.08.2022