ŘÍJEN 2020

POŽADAVKY NA ÚKLID

2. října – pátek od 16:00, víceúčelový sál, CCV*
MUZIKOTERAPIE PRO NEJMENŠÍ

- prosím o čistou podlahu, budeme sedět na zemi

14. října – středa od 17:00, víceúčelový sál, CCV*
MUZIKORELAXACE PRO DOSPĚLÉ

- prosím o čistou podlahu, leží se na zemi

16. října – pátek od 17:00, víceúčelový sál, CCV*
VELKÁ CESTA KOLEM SVĚTA - MUZIKOTERAPIE PRO DĚTI

- prosím o čistou podlahu

15:44:48 22.09.2020