BŘEZEN 2020

POŽADAVKY NA ÚKLID

27. – 28. března, víceúčelový sál, CCV*
NOC S ANDERSENEM

- Neuklízet dětské, hudební, dospělé oddělení a referenční centrum.

17:50:08 29.01.2020