BŘEZEN 2020

POŽADAVKY NA ÚKLID

9. března – pondělí od 17:00, víceúčelový sál, CCV*
MUZIKORELAXACE PRO DOSPĚLÉ

- čistá podlaha, budeme ležet na zemi

10. března – úterý od 17:00, foyer 1. patro, CCV*
VERNISÁŽ VÝSTAVY KRAJINY A ZÁTIŠÍ

- neuklízet v tuto dobu

27. – 28. března, víceúčelový sál, CCV*
NOC S ANDERSENEM - ZRUŠENO

- Neuklízet dětské, hudební.

30. března – pondělí od 16:00, víceúčelový sál, CCV*
MUZIKOTERAPIE PRO NEJMENŠÍ - ZRUŠENO

- čistá podlaha, budeme sedět na zemi

2:02:48 8.07.2020