LISTOPAD 2019

POŽADAVKY NA ÚKLID

4. listopadu – pondělí od 17:00, víceúčelový sál, CCV*
KRAJINOU PŘÍBĚHŮ S ROSTISLAVEM BARTOŇEM

- Neuklízet v tuto dobu.

22. listopadu – pátek od 16:00, víceúčelový sál, CCV*
MUZIKOTERAPIE PRO NEJMENŠÍ

- prosím o čistou podlahu

9:22:55 20.01.2020