ŘÍJEN 2019

POŽADAVKY NA ÚKLID

14. října – pondělí od 17:00, víceúčelový sál, CCV*
MUZIKOTERAPIE PRO DOSPĚLÉ

- uklizená podlaha prosím!!!! bude se ležet na zemi

17. října – čtvrtek od 17:00, dětské oddělení, CCV*
ASGARD - FANTASTICKÉ KNIHY

- Neuklízet dětské a hudební oddělení do 19.00.

22. října – úterý od 17:00, víceúčelový sál, CCV*
LÉČIVÁ POHÁDKA - MUZIKOTERAPIE PRO DĚTI

- prosím o čistou podlahu, budeme sedět na zemi

25. – 26. října, víceúčelový sál, CCV*
HALLOWEENSKÁ NOC

- Neuklízet dětské, hudební, dospělé oddělení a referenční centrum.

13:30:01 3.08.2020