KVĚTEN 2024

POŽADAVKY NA ŠATNU

27. května – pondělí od 11:00, víceúčelový sál, CCV*
SETKÁNÍ JUBILANTŮ

šatna od 12:30

6:48:30 19.05.2024