ÚNOR 2024

POŽADAVKY NA ŠATNU

1. února – čtvrtek od 18:00, víceúčelový sál, CCV*
KONCERT PĚVECKÉHO KVARTETA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

šatna Od 16:30

22. února – čtvrtek od 17:00, víceúčelový sál, CCV*
BESEDA S PETROU SOUKUPOVOU

šatna Prosíme o šatnu 16:30 - 19:30 max

26. února – pondělí od 11:00, víceúčelový sál, CCV*
SETKÁNÍ JUBILANTŮ

šatna od 12:30

27. února – úterý od 17:00, víceúčelový sál, CCV*
MYŠLENKY ZLOČINCE V ČESKÉ KOTLINĚ – JIŘINA HOFMANOVÁ

šatna prosím o šatnu - od 16:30 do konce akce

13:53:08 19.04.2024