DUBEN 2023

POŽADAVKY NA ŠATNU

24. dubna – pondělí od 11:00, víceúčelový sál, CCV*
SETKÁNÍ JUBILANTŮ

šatna od 12:30

3:20:13 29.02.2024