BŘEZEN 2023

POŽADAVKY NA ŠATNU

20. března – pondělí od 17:00, víceúčelový sál, CCV*
FRANCOUZSKÝ VEČER PLNÝ ŠANSONŮ

šatna Prosíme o paní šatnářku

23. března – čtvrtek od 15:00, víceúčelový sál, CCV*
BESEDA S ALENOU MORNŠTAJNOVOU
Slavíme 10 let od otevření

šatna od 14:30 - 20:00

23. března – čtvrtek od 18:00, víceúčelový sál, CCV*
ZBIGNIEW CZENDLIK – POSTEL HOSPODA KOSTEL
Slavíme 10 let od otevření

šatna od 14:30 - 20:00

27. března – pondělí od 11:00, víceúčelový sál, CCV*
SETKÁNÍ JUBILANTŮ

šatna od 12:30

31. března – pátek od 13:00, víceúčelový sál, CCV*
REZERVACE - BALETNÍ STUDIO

šatna šatnu prosím od 14:30 - 20:00

4:59:04 5.10.2023