ŘÍJEN 2022

POŽADAVKY NA ŠATNU

24. října – pondělí od 11:00, víceúčelový sál, CCV*
SETKÁNÍ JUBILANTŮ

šatna od 12:30

5:32:49 17.08.2022