ŘÍJEN 2022

POŽADAVKY NA ŠATNU

24. října – pondělí od 11:00, víceúčelový sál, CCV*
SETKÁNÍ JUBILANTŮ - ZRUŠENO

šatna od 12:30

25. října – úterý od 17:00, víceúčelový sál, CCV*
PŘESUNUTO NA 21. 11. - MARTIN HILSKÝ – SONETY WILLIAMA SHAKESPEARA

šatna prosím o šatnu 16:30 - 19:00

3:37:28 5.10.2023