ZÁŘÍ 2022

POŽADAVKY NA ŠATNU

26. září – pondělí od 11:00, víceúčelový sál, CCV*
SETKÁNÍ JUBILANTŮ

šatna od 12:30

7:11:56 17.08.2022