ČERVEN 2022

POŽADAVKY NA ŠATNU

27. června – pondělí od 11:00, víceúčelový sál, CCV*
SETKÁNÍ JUBILANTŮ

šatna od 12:30

5:51:39 4.07.2022