ÚNOR 2022

POŽADAVKY NA ŠATNU

28. února – pondělí od 11:00, víceúčelový sál, CCV*
SETKÁNÍ JUBILANTŮ

šatna od 12:30

7:14:03 17.08.2022