ŘÍJEN 2020

POŽADAVKY NA ŠATNU

1. října – čtvrtek od 17:00, víceúčelový sál, CCV*
GOČÁR V ŠUMNÝCH MĚSTECH S DAVIDEM VÁVROU

šatna prosím o šatnu do 20.00 h

8. října – čtvrtek od 17:00, víceúčelový sál, CCV*
O JEDLÝCH KVĚTECH A JEJICH VYUŽITÍ

šatna od 16:30 do 17

26. října – pondělí od 13:00, víceúčelový sál, CCV*
SETKÁNÍ JUBILANTŮ

šatna od 12:30

16:36:13 22.09.2020