BŘEZEN 2020

POŽADAVKY NA ŠATNU

19. března – čtvrtek od 18:00, víceúčelový sál, CCV*
GOČÁR V ŠUMNÝCH MĚSTECH S DAVIDEM VÁVROU - ZRUŠENO

šatna prosím o šatnu do 20.00 h

30. března – pondělí od 13:00, víceúčelový sál, CCV*
SETKÁNÍ JUBILANTŮ ZRUŠENO

šatna od 12:30

3:09:59 8.07.2020