BŘEZEN 2020

POŽADAVKY NA ŠATNU

30. března – pondělí od 13:00, víceúčelový sál, CCV*
SETKÁNÍ JUBILANTŮ

šatna od 12:30

18:41:27 29.01.2020