ŘÍJEN 2019

POŽADAVKY NA ŠATNU

21. října – pondělí od 13:00, víceúčelový sál, CCV*
SETKÁNÍ JUBILANTŮ

šatna od 12:30

21. října – pondělí od 17:00, víceúčelový sál, CCV*
SCÉNICKÉ ČTENÍ - AMERICKÝ SPISOVATEL ROBERT FULGHUM

šatna do 19 00

14:12:09 3.08.2020